+32 (0)3 870 69 70 info@dbp.be downloadcenter
NL

Privacyverklaring DBP Plastics

Definities

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. DBP Plastics: De vennootschap DBP Plastics NV, gevestigd te Terbekehofdreef 25-29, 2610 Antwerpen met ondernemingsnummer 0448.595.108.
 2. Website: De Website van DBP Plastics, www.dbp.be en afgeleiden, ontwikkeld en beheerd door DBP Plastics (zoals, zonder beperking: www.dbpmatrijzenmakerij.be).

Verwerking persoonsgegevens

DBP Plastics hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Door deze Website te raadplegen en/of uw persoonsgegevens mee te delen geeft u uw uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig de voorwaarden bepaald in deze verklaring.

DBP Plastics zamelt persoonsgegevens in die u aan DBP Plastics verschaft via het contactformulier, en bewaart en bewerkt deze voor één van de volgende doeleinden:

 • Beheer van aanvragen tot informatie;
 • Realisatie van statistiekenstudies;
 • Versturen van een nieuwsbrief/reclame;
 • Beheren van toegang tot het downloadcenter;

Het gaat hierbij om volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Telefoon/Gsm nummer;
 • E-mail adres;
 • Alle informatie die u zelf beslist door te geven;

De meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’). DBP Plastics treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

De gegevens worden door ons uitsluitend doorgegeven aan samenwerkende partners of bedrijven en aan onderaannemers. Binnen DBP Plastics worden de gegevens enkel doorgegeven aan het personeel op een ‘need to know’ basis.

Toegang tot uw persoonsgegevens

 1. Recht tot inzage en verbetering van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u het recht tot inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiervoor kan u zich richten tot DBP Plastics, Terbekehofdreef 25-29, 2610 Antwerpen met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met DBP Plastics via het e-mailadres info@dbp.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

 

Onverwijld en ten laatste binnen de 45 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek zal DBP Plastics u de gevraagde inlichtingen verschaffen.

 1. Recht tot verbetering van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht tot kosteloze verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn. Hiervoor kan u zich richten tot DBP Plastics, Terbekehofdreef 25-29, 2610 Antwerpen met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met DBP Plastics via het e-mailadres info@dbp.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welke verbeteringen er werden doorgevoerd.

 1. Recht tot verzet tegen een verwerking van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe marketing. Dit kan kosteloos en zonder enige motivatie door zich te richten tot DBP Plastics, Terbekehofdreef 25-29, 2610 Antwerpen met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met DBP Plastics via het e-mailadres info@dbp.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

 

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

Anonieme gegevens

Het is DBP Plastics toegestaan bij het gebruik van de Website niet-persoonlijke en anonieme gegevens van de gebruiker te verzamelen, zoals de naam van uw browser, de internetserviceprovider en andere soortgelijke informatie. Dit zijn gegevens aan de hand waarvan DBP Plastics niet kan overgaan tot de identificatie van een individueel persoon, en deze kunnen worden gedeeld met externe instanties voor onder meer statistische doeleinden. Deze gegevens kunnen onder meer door het gebruik van cookies worden verzameld.

Cookies

Voor meer informatie over het gebruik van cookies, gelieve onze Cookieverklaring te raadplegen.

Wijzigingen

DBP Plastics houdt zich het recht voor deze privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 13 juni 2016.

Contact

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Terbekehofdreef 25-29, 2610 Antwerpen of via het e-mailadres info@dbp.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be)

Site by Plenso    --   © 2015-2016 DBP Plastics NV – Alle rechten voorbehouden   --   cookieverklaring   --   privacyverklaring   --   disclaimer   --   algemene voorwaarden   --   RPR Antwerpen   --   IBAN: BE36320028005081
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Meer weten. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik ervan.